Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesretinopati

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Grunden till retinopatin ligger i förändringar i kärlväggen. De små kärlen påverkas först vid diabetes, därefter de större (vilket ökar risken för stroke och hjärtsjukdom m.m.) Det höga blodsockret leder till kemiska förändringar som gör att kärlväggen blir förtjockad, så småningom uppstår ocklusion av kärlen och ischemi. Detta leder till att vascular endothelial growth factor (VEGF) ökar, som i sin tur orsakar:

  • [Stimulering av endotelceller till kärlnybildning av kärl som är ännu sämre än de gamla sjuka kärlen. Detta kallas proliferativ diabetesretinopati. Dåliga kärl ger risk för glaskroppsblödning.]
  • [Förstörelse av tight junctions vilket ger ökad permeabilitet och ödem.]

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesretinopati Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 875 SectionId: ChapterGroupId: 333