Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesretinopati

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Symtom

Initialt påverkas inte patienterna nämnvärt av sin retinopati och sjukdomen kan hinna bli allvarlig innan den upptäckts.

Kliniska fynd

  • Refraktionsförändring – på grund av högt P-glukos (glukos lagras in i linsen).
  • Svullnad och hårda exsudat – på grund av läckage av vätska, proteiner och fettproteiner.
  • Mjuka exsudat – till följd av tilltäppning av mikrokärlen vilket medför cirkulationsstörning.
  • Mikroaneurysm – kärlväggen fungerar inte som den ska.
  • Venatypier – venerna blir vida och korviga.
  • Proliferationer – riktiga kärlnybildningar, framför allt små krulliga kärl.
  • Preretinala blödningar/glaskroppsblödningar – blödning mellan näthinna och glaskropp p.g.a. sköra kärl. Ger synnedsättning i form av ”rörliga mörka figurer”, skugga i synfältet.
  • Fibros – bindväv/ärrbildning. Hårt och oelastiskt och drar i näthinnan.
  • Traktion – dragning i näthinnan som kan ge upphov till näthinneavlossning.

Makulaödem

Den vanligaste orsaken till synproblem vid diabetes är svullnad av makula. Ansamling av vätska som leder till svullnad p.g.a. kronisk hyperglykemi. Drabbar 10 % av alla diabetiker, framförallt patienter med diabetes typ 1 (dubbelt så vanligt). Det är endast när ödemet är kliniskt signifikant som det behandlas. Synen är då påverkad/hotad, om ödemet endast drabbar periferin brukar det inte åtgärdas.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesretinopati Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 875 SectionId: ChapterGroupId: 333