Endokrinologi > Binjuretumörer

Adrenala incidentalom

Översikt

Adrenala incidentalom är relativt vanliga och förekommer hos 4%. Incidentalomen ger inga symptom utan som namnet antyder så är det processer som upptäcks en passant. I det flesta fallen rör det sig om benigna processer men de kan ändå vara hormonproducerande. Större processer är något oftare maligna och är de 4 cm eller har andra malignitetstecken opereras de ut. Om patienterna inte opereras följs de upp efter 2 år.

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Binjuretumorer/Adrenala_incidentalom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1261 SectionId: ChapterGroupId: 117