Endokrinologi > Binjuretumörer

Hyperaldosteronism

Översikt

Aldosteronism kan antingen vara primär, vilket innebär en autonom endogen överproduktion av aldosteron (i de flesta fallen idiopatiskt) eller sekundär (kan orsakas av t.ex. levercirros eller njurartärstenos). Eftersom aldosteron är natrium- och vattensparande kan en överproduktion leda till hypertoni (hyperaldosteronism är en underdiagnosticerad orsak till hypertoni) och hypokalemi. Typiska symptom är muskelsvaghet, ökad törst, huvudvärk och trötthet. Målet med behandlingen är att normalisera blodtrycket och hypokalemin samt minska aldosteronexponeringen.

Bra film om hyperaldosteronism (6:12 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Binjuretumorer/Hyperaldosteronism Filename: Oversikt.html ChapterId: 774 SectionId: ChapterGroupId: 117