Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hypokalcemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

D-vitaminbrist

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Akut
  • Vid joniserat kalcium < 0,8 mmol/L eller vid uttalade symptom → intravenöst kalcium som bolusdos under 5-10 minuter. Därefter eventuellt kalciuminfusion eller kalciumtabletter
  • Justering av eventuell hypomagnesemi
 • Underhållsbehandling
  • Kalciumtabletter
  • Kalcitriol (Rocaltrol®) - Aktivt D-vitamin, titreras
  • Kolekalciferol (Calcichew®) - Inaktivt D-vitamin
  • (PTH-tabletter)

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hypokalcemi Filename: Behandling.html ChapterId: 895 SectionId: ChapterGroupId: 378