Endokrinologi > Diabetes insipidus

Diabetes insipidus

Översikt

Definitioner

  • [Central diabetes insipidus - Otillräcklig frisättning av ADH]
  • [Nefrogen diabetes insipidus - ADH-resistens i njuren → nedsatt förmåga att koncentrera urinen]

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Diabetes_insipidus/Diabetes_insipidus Filename: Definitioner.html ChapterId: 899 SectionId: ChapterGroupId: 331