Endokrinologi > Diabetes insipidus

Diabetes insipidus

Översikt

Diabetes insipidus innebär otillräckliga effekter av ADH. TIllståndet kan antingen vara centralt eller nefrogent orsakat. Vid central diabetes insipidus sker en otillräcklig frisättning av ADH från neurohypofysen. Vid nefrogen diabetes insipidus föreligger en ADH-resistens i njuren. Den otillräckliga frisättningen leder till stora vätskeförluster då inte urinen kan koncentreras. Detta leder i sin tur till att törsten ökar. Sjukdomen behandlas med ADH-analogen desmopressin.

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Diabetes_insipidus/Diabetes_insipidus Filename: Oversikt.html ChapterId: 899 SectionId: ChapterGroupId: 331