Endokrinologi > Hyper- och hypokalemi

Hyperkalemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

[Kaliumnivån regleras inom ett snävt intervall. Nivåerna upprätthålls huvudsakligen med hjälp av två mekanismer. Dels upprätthålls koncentrationsskillnaderna mellan intracellulära och extracellulära kaliumnivåer med hjälp av bl.a Na-K-pumpar. Dessa möjliggör den högre koncentrationen av kalium intracellulärt än extracellulärt. Det krävs relativt stort cellsönderfall för att den intracellulära kaliumnivån skall påverka den yttre. Detta kan ske vid t.ex tumörlyssyndrom och rhabdomyolys.]

Även njuren har en viktig roll i kaliumregleringen och filtrerar ut Kalium för att hålla nivåerna konstanta. Nedsatt njurfunktion är den vanligaste orsaken till ihållande förhöjd kaliumnivå (kronisk hyperkalemi). Vid hyperkalemi påverkas cellernas membranpotential på grund av den minskade skillnaden mellan intracellulära och extracellulära nivåer. [Detta leder till muskelsvaghet och ökad risk för arytmier (fruktade komplikationer är ventrikelflimmer och asystoli).]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hypokalemi/Hyperkalemi Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 894 SectionId: ChapterGroupId: 377