Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hypernatremi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Behandlingen beror på om patienten är hypo-, eu- eller hypervolem samt hur snabbt hypernatremin uppkommit. Snabbt uppkommen hypernatremi kan korrigeras snabbare och långsamt uppkommen hypernatremi skall justeras långsamt, en alltför snabb korrigering medför risk för hjärnödem[1].

Behandlingen syftar till att både återställa vätskebalansen samt behandla bakomliggande orsaker till vattenförluster. T.ex. genom att minska gastrointestinala förluster, sänka feber, sätta ut diuretika.

  • Vätskebehandling
    • 5 % glukos iv eller hypoton NaCl - Var försiktig eftersom snabb tillförsel kan ge hjärnödem med koma och kramper.
    • Snabbt uppkommen hypernatremi - Korrigeringen bör vara 1 mmol/L/timme
    • Långsamt uppkommen hypernatremi - Korrigeringen bör vara 0,5 mmol/L/timme
  • Vid diabetes insipidus: ADH-analog (Minirin) (Se → Diabetes insipidus)
  • Sätt ut diuretika
  • Behandla eventuella samtidiga elektrolytrubbningar

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hypernatremi Filename: Behandling.html ChapterId: 891 SectionId: ChapterGroupId: 376