Endokrinologi > Hypertyreos

Hypertyreos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Tyreoideapalpation
 • [[fT4, TSH – Det är svårt att mäta TSH och T3/T4 → Gör gärna om mätningen
  • Lågt TSH samt förhöjda fT3 och fT4 vid hypertyreos]
 • TRAK (Tyreoideareceptor-antikroppar) - Förhöjda hos 95% av patienter med Graves sjukdom.]
 • Anti-TPO
 • Tyreoideascintigrafi vid oklara fall med negativ TRAK. Ger en bild av jodupptag i tyreoidea:
  • Graves sjukdom - Generellt ökat upptag
  • Knölstruma - Flera områden har ökat upptag
  • Toxiskt adenom - Ett område har ökat upptag
 • Finnålspunktion - Vid misstanke om cancer

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypertyreos/Hypertyreos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 964 SectionId: ChapterGroupId: 2164