Endokrinologi > Hypofysadenom

Hyperprolaktinemi

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

[Prolaktin syntetiseras i adenohypofysen och stimuleras av östrogen, TRH (tyreoidea releasing hormone), ADH, oxytocin samt serotonin. Både produktion och sekretion hämmas av dopamin. Vid höga prolaktinnivåer påverkas GnRH-sekretionen och till följd av det hämmas LH- och FSH-sekretionen. De påverkade hormonnivåerna leder till menstruationsrubbningar.]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Hyperprolaktinemi Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 957 SectionId: ChapterGroupId: 374