Endokrinologi > Hypofysadenom

Hypofysadenom

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: 20-40 fall/miljon/år
    • Vanligast i medelåldern.
  • Ca 10 % av alla intrakraniella tumörer är hypofysadenom
  • Ca 10% av den friska befolkningen uppvisar vid radiologisk undersökning incidentalom i hypofysen

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Hypofyssvikt

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Hypofysadenom Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 953 SectionId: ChapterGroupId: 374