Endokrinologi > Hypofysadenom

Hypofysadenom

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Hypofyssvikt

  • Adenom eller kirurgi i området kan orsaka hypofyssvikt. Patienten får då substitutionsbehandling.
Vid bristande kortisolproduktion måste man ge vätska + 20 mg hydrokortison/grad feber/dag extra!

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Hypofysadenom Filename: Hypofyssvikt.html ChapterId: 953 SectionId: ChapterGroupId: 374