Endokrinologi > Hypofysadenom

Hypofysadenom

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Hypofystumörer

 • [Prolaktinproducerande adenom - >30% (Se → Prolaktinom)]
 • [Icke-hormonproducerande adenom - 30%]
 • GH-producerande adenom 20% (Se → Akromegali)
 • ACTH-producerande adenom 8% (Se → Mb Cushing)
 • TSH-producerande adenom 1% (Se → Hypertyreos)
 • LH/FSH-producerande adenom 1% - Ovanligt att det ger kliniska symptom. I sällsynta fall kan ovariell hyperstimulering ses hos fertila kvinnor och höga testosteronnivåer/testikulär förstoring ses hos män[1]
 • Andra typer av tumörer i sellaregionen eller som påverkar hypofysfunktionen
  • Kraniofaryngiom 5%
  • Annat 5%

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Hypofyssvikt

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Hypofysadenom Filename: Klassifikation.html ChapterId: 953 SectionId: ChapterGroupId: 374