Endokrinologi > Hypofysadenom

Hypofysadenom

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Symptomen uppstår dels på grund av hormonrubbningar och vid makroadenom även via direkt påverkan från tumören på omkringliggande vävnad.

 • [Hypofysär överfunktion
 • [Tryck på kringliggande vävnad kan ge:
  • Huvudvärk
  • [Synfältsbortfall - Synbanekorsningen (Chiasma) ligger ovanför hypofysen och vid påverkan på chiasma påverkas framförallt nervfibrerna på undersidan. Patienten i första hand påverkan på de övre temporala delarna av synfältet. Med tiden kan patienten drabbas av bitemporal hemianopsi.]
  • Ändrad sömn/vakenhet, aptit, känsloliv]
  • I värsta fall optikusatrofi
 • Hypofysadenom kan även ge symptom i form av hypofysär underfunktion:
  • Hypofysinsufficiens - Brist på ett eller flera av hypofysens hormoner.
  • Panhypopituitarism – Brist på alla hypofysens hormoner.

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Hypofyssvikt

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Hypofysadenom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 953 SectionId: ChapterGroupId: 374