Endokrinologi > Hypotyreos

Hypotyreos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Hypotyreos hos gravida

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Hypotyreos ger minskad fertilitet hos kvinnor. Vid hypotyreos under graviditet kan barnets neuropsykiatriska utveckling påverkas
  • [Myxödemkoma - Ovanligt. Om en patient med svår hypotyreos går obehandlad under tillräckligt lång tid finns risk att utveckla myxödemkoma. Ger konfusion, hypotermi, chock och koma. Livshotande tillstånd!]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypotyreos/Hypotyreos Filename: Komplikationer.html ChapterId: 963 SectionId: ChapterGroupId: 2163