Endokrinologi > Struma och tyreodit

Tyreoidit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Subakut tyreoidit (De Quervain)

Postpartum tyreoidit

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

  • Enstaka fall kräver längre uppföljning med risk för hypothyreos men majoriteten förblir euthyreoida och behöver ej följas.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Struma_och_tyreodit/Tyreoidit Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 965 SectionId: ChapterGroupId: 2165