Gastroenterohepatologi > AIH, PSC och PBC

Primär biliär cholangit (PBC)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Två av dessa tre kriterier krävs för diagnos:

 • [Leverprover med kolestatiskt mönster
  • Dominerande stegring av ALP och GT - De flesta har lätt förhöjda aminotransferaser.
  • ALP-stegringen är starkt korrelerad till graden av gallgångsförlust och inflammation medan aminotransferasstegringen främst avspeglar periportal nekros och inflammation.
 • [Specifika autoantikroppar
  • Mitokondrieautoantikroppar (AMA-M2) ses hos 90-95%. Hos en del kan även specifika ANA påvisas.]]
 • Histologiska fynd
  • I tidiga stadier ses destruktion av gallgångar omgivna av mononukleärt infiltrat som kan bilda granulom. I samband med progress tillkommer prolifierande dåligt utvecklade gallgångar, fibros och slutligen cirros.
[Typiska labresultat är: ALP-stegring, positivitet för mitokondrieautokroppar (AMA) samt förhöjda nivåer av IgM ]

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/AIH__PSC_och_PBC/Primar_biliar_cholangit__PBC_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1676 SectionId: ChapterGroupId: 368