Gastroenterohepatologi > Dysfagi och akalasi

Dysfagi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Vanligt, incidensen ökar med stigande ålder - Ca 1/3 av befolkningen över 50 år upplever någon form av dysfagi

Etiologi

Sväljningsfysiologi

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Dysfagi_och_akalasi/Dysfagi Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1170 SectionId: ChapterGroupId: 372