Gastroenterohepatologi > Dysfagi och akalasi

Dysfagi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Sväljningsfysiologi

Sväljning involverar många strukturer i munhåla, farynx, larynx och esofagus. Proceduren initieras voluntärt medan resten av sväljningsförloppet till stor del är en reflexiv process. Sväljningsprocessen kan delas upp i fyra steg:

[Oralt förberedande fas (voluntär)

Födan, bolus, förbereds för sväljning genom att tuggas. Läppar, käkar och tunga kontrollerar förloppet så att maten inte sväljs för tidigt eller dreglas ut via munnen. Patienter med facialispares dreglar ofta på grund av svårigheter att kontrollera den oralt förberedande fasen.]

[Oral fas

När bolusen är redo att sväljas sker den sista voluntära delen vilket är att med tungan forma och pressa ned bolus förbi tonsillerna och vidare till farynx. När födan kommer i kontakt med svalgväggen initieras sväljningsreflexen.]

[Faryngeal fas

Den faryngeala fasen innefattar flera komplexa moment som måste ske snabbt och koordinerat:

  1. Den nasofaryngeala kaviteten stängs genom att mjuka gommen höjs
  2. Larynx höjs och skjuter fram under tungbasen när luftvägen stängs
  3. Luftvägen blockeras genom att stämbanden adduceras, de falska stämbanden stängs och epiglottis tippas ned som ett lock (tre skyddsbarriärer mot föda i luftvägarna)
  4. Relaxation av farynx leder till att maten faller vidare till esofagus (farynx har dock en peristaltisk rörelse för att rensa rester)
  5. Trycket från bolus, relaxation av m cricofaryngeus och höjning av larynx gör så att bolus kan passera den övre esofagusmunnen]

[Esofageal fas

Under den esofagela fasen återgår många av de utförda rörelserna till normalläge. En peristaltistisk våg i esofagus, där tvärstrimmig och glatt muskulatur aktiveras sekventiellt, för bolus vidare i kaudal riktning.]

Video som visar normal sväljningsfysiologi

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Dysfagi_och_akalasi/Dysfagi Filename: Svaljningsfysiologi.html ChapterId: 1170 SectionId: ChapterGroupId: 372