Gastroenterohepatologi > Hepatit

Hepatit B

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Faser vid kronisk hepatit B

  • Fas 1 – Immuntolerans. Inträffar framförallt under barndomen där barnen har skyhöga mängder virus i kroppen och är otroligt smittsamma men leverns histologi är i stort sett normal. Denna fas varar i 15-30 år
  • Fas 2 – Immunaktivering. Immunförsvaret hittar något fel i levern och startar en kraftig inflammation där så att virusnivåerna börjar sjunka. Dock gör inflammationen att levern skadas vilket kan ses på ALAT-nivåer. Smittsamheten är nu mycket lägre men man vill att denna fas ska vara så kort som möjligt så det är här man vill behandla. Fasen varar i 1-2 år
  • Fas 3 – Inaktiv bärare. Inflammationen i levern har lugnat ner sig och viruspartiklarna är inte så många. HBeAg-negativitet och anti-HBe-positivitet. Man är mindre smittsam och om man gör en leverbiopsi ser det oftast beskedligt ut. Oftast är denna fas livslång och de flesta hinner dö en normal död innan reaktivering hinner ske
  • Fas 4 – Reaktivering. Sker spontant eller efter immunosuppression hos 25-30 % av HBeAg- asiater. Här är det hög risk för levercirros och levercancer. Om man har höga halter viruspartiklar i denna fas är prognosen dålig

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Hepatit D

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Hepatit/Hepatit_B Filename: Klassifikation.html ChapterId: 877 SectionId: ChapterGroupId: 52