Gastroenterohepatologi > IBD

Crohns sjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Farmakologisk behandling

[Till skillnad från UC så används inte 5-ASA så mycket, endast sulfasalazin kan användas, och då endast vid måttligt svårt skov med kolonengagemang.]

 • Underhållsbehandling
  • [Azatioprin/Imurel (eller 6-MT eller metotrexat)]
 • Akut lätt till måttligt skov
  • Kortison – budesonid eller prednisolon
 • Akut måttligt till svårt skov
  • Kortison
  • TNF-hämmare (Remicade) + immunmodulerare (Imurel®)

Operation

De flesta med Crohns sjukdom genomgår någon gång operation, bäst resultat vid strikurerande, sämst vid inflammatorisk. Vid operationen avlägsnas endast de delar av tarmen som är synligt inflammerad. Till skillnad mot vid UC så försvinner inte sjukdomen av operation, istället utförs operation för att hantera akuta komplikationer

 • Lägg gärna först stomi, gör anastomos senare
 • Abscess - Först dränage, 50 % gör tarmresektion inom 2 månader
 • Fistel - Tarmresektion utförs vid fistlar som inte svarar på medicinering med t.ex. Remicade® eller Imurel®, Även metronidazol kan bli aktuellt vid fistelbildning.
 • Obstruktion - Prova gärna dilatation med endoskop, om enstaka så strikturplastik, om upprepade obstruktioner → resektion
Kirurgi kan bota ulcerös kolit men inte Crohns sjukdom!

Operationsindikationer

 • Perforation
 • Obstruktion
 • Kraftig blödning
 • Malignitet
 • Terapisvikt

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/IBD/Crohns_sjukdom Filename: Behandling.html ChapterId: 1120 SectionId: ChapterGroupId: 84