Gastroenterohepatologi > Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom

Alkoholleversjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Alkoholhepatit

Alkoholleverskador generellt

  • Avstå alkohol
  • Behandla komplikationer
  • [Levertransplantation vid dålig prognos. Goda resultat vid transplantation. Viktigt att då se till att de inte återfaller i missbruk. Brukar kräva 6 månaders nykterhet inför operation, dels för att se om de blir bättre samt för att se att de kan hålla sig.]

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom_och_alkoholleversjukdom/Alkoholleversjukdom Filename: Behandling.html ChapterId: 1702 SectionId: ChapterGroupId: 365