Gastroenterohepatologi > Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom

Alkoholleversjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

[De initiala alkoholorsakade skadorna på levern är ofta asymptomatiska. Ju mer uttalade skadorna blir desto tydligare blir även symptomen (Se → Levercirros). Alkoholöverkonsumtionen ger med tiden även skador på andra organ (Se T.ex. → Kronisk pankreatit, Wernicke-Korsakoff encefalopati).

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom_och_alkoholleversjukdom/Alkoholleversjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1702 SectionId: ChapterGroupId: 365