Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Esofagusvaricer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Tidigare varicer eller ulcus, blodiga eller oblodiga kräkningar, debut (kräkningar med eller utan blod), alkoholvanor
  • Lever- och elstatus
  • Koagulationsprover
  • Gastroskopi - Görs snarast möjligt. Patienten måste dock först stabiliseras. Viktigt att även ventrikel och duodenum undersöks då samtidig ulcusproblematik kan föreligga
  • Ev. intubation

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Esofagusvaricer Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1137 SectionId: ChapterGroupId: 364