Gastroenterohepatologi > Refluxsjukdom och esofaguscancer

Gastroesofageal Refluxsjukdom (GERD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Faktorer som ger försämrad antirefluxbarriärfunktion:

  • Hiatusbråck - Huvudsakliga orsaken till GERD
  • Nedsatt vilotryck i nedre esofagussfinkern
  • Långsam tömning av ventrikelinnehåll
  • Försämrad propulsiv motilitet i esofagus (ovanligt, ses t.ex. vid akalasi)

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Refluxsjukdom_och_esofaguscancer/Gastroesofageal_Refluxsjukdom__GERD_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 960 SectionId: ChapterGroupId: 94