Gastroenterohepatologi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikelcancer

Översikt

[Ventrikelcancer är i 95% av fallen adenocarcinom, tumören utgår då från ventrikelslemhinnan]. Cancertypen är den fjärde vanligaste i världen och drabbar framförallt individer äldre än 50 år. Genesen är troligen multifaktoriell och komplex. Symtomen är ofta diffusa och uppkommer generellt sett relativt sent i sjukdomsförloppet. De sena symptomen förvärrar överlevnadssiffrorna då många fall upptäcks sent. Det är därför det är viktigt att man misstänker malignitet vid dyspeptiska besvär om symptom uppkommer efter 50 års ålder eller om tidigare symptom ändras i karaktär!

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikelcancer Filename: Oversikt.html ChapterId: 1142 SectionId: ChapterGroupId: 90