Gastroenterohepatologi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikulärt och duodenalt ulcus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • [Blödande ulcus - Relativt vanlig (ca 10 invånare/dag) och allvarlig (ca 5% mortalitet) komplikation till ulcus. Urakut handläggning (se → Övre GI-blödning)]
  • [Perforerat ulkus]
  • [När ett ulcus är beläget nära pylorus läker kan det i vissa fall orsaka strikturer, vilket i sin tur kan ge ventrikelretention]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikulart_och_duodenalt_ulcus Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1138 SectionId: ChapterGroupId: 90