Gastroenterohepatologi > Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Livslång behandling eller levertransplantation. Patienterna bör undvika föda som är rik på koppar. God prognos om sjukdomen upptäcks tidigt och vid diagnos bör eventuella syskon utredas.

  • [Pencillamin - Kopparbindande ämne som ökar utsöndringen av koppar i urinen]
  • [Zink - Minskar kopparupptaget]
  • [Levertransplantation - Vid långt gången leverskada kan levertransplantation bli aktuell]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Wilsons_sjukdom/Wilsons_sjukdom Filename: Behandling.html ChapterId: 1731 SectionId: ChapterGroupId: 370