Gastroenterohepatologi > Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom

Definitioner

  • [Wilsons sjukdom - Ärftlig autosomalt recessiv sjukdom. [En mutation leder till ökad inlagring av koppar, framförallt i levern, leder obehandlad till leversvikt,] hemolytisk anemi och ger neurologisk påverkan som kan påminna om parkinsons sjukdom eller demens.]

Bra film som förklarar Wilsons sjukdom (5:30 min)

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Wilsons_sjukdom/Wilsons_sjukdom Filename: Definitioner.html ChapterId: 1731 SectionId: ChapterGroupId: 370