Gastroenterohepatologi > Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Kroppen får varje dag ca 1-2 mg koppar via födan. Endast en del av detta koppar behöver kroppen och kopparn transporteras då till de vävnader med kopparbehov via ett protein som heter ceruloplasmin. Överskottet av koppar utsöndras hos friska individer via gallan till avföringen samt till viss del via urinen. Vid Wilsons sjukdom är transporten av koppar via gallan påverkad vilket leder till ansamling av koppar i framförallt levern. Detta leder till leverskada samt neurologisk påverkan då koppar även förs till hjärnan via blodet.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Wilsons_sjukdom/Wilsons_sjukdom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1731 SectionId: ChapterGroupId: 370