Hematologi > Anemi

Anemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Hur tydliga symptomen är beror på under hur lång tid anemin uppstått. Vid anemi på grund av blödning kan symptomen vara tydligare än vid en sekundäranemi som uppstått under längre tid. Olika patienter uppvisar symptom vid olika Hb-värden, men generellt kan man säga att vid Hb 70 g/l så uppvisar nästa alla patienter symptom. Symptom uppträder dock tidigare än så för majoriteten.

  • Andfåddhet vid ansträngning
  • Takykardi - Kompensatorisk takykardi kan uppkomma vid Hb < 100
  • Muskelsvaghet
  • Huvudvärk
  • Dyspné i vila
  • Trötthet
  • Yrsel
  • Blodtrycksfall
  • Palpitationer
  • Angina pectoris

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Anemi Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 805 SectionId: ChapterGroupId: 343