Hematologi > Anemi

Sekundär anemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Sekundär anemi kan vara svårdiagnostiserat och blir därför ofta en uteslutningsdiagnos. Anemin är ofta normokrom och normocytär men kan även vara mikrocytär

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Sekundar_anemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1718 SectionId: ChapterGroupId: 343