Hematologi > Anemi

Sekundär anemi

Översikt

Vid sekundär anemi orsakas anemin av en inflammation, t.ex. vid reumatoid artrit eller en malignitet. Det är flera olika mekanismer som kan ligga till grund för en sekundär anemi. Bland annat har erytrocyterna en kortare livslängd, EPO-nivåerna är lägre, en benmärgshämning kan förekomma och ofta föreligger även en samtidig funktionell järnbrist. Sekundär anemi kan vara svårdiagnostiserat och blir därför ofta en uteslutningsdiagnos. Anemin är ofta normokrom och normocytär men kan även vara mikrocytär.

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Sekundar_anemi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1718 SectionId: ChapterGroupId: 343