Hematologi > Hematopoes och hematologiska neoplasier

Hematopoes och hematologiska neoplasier

Översikt

Definitioner

Hematopoes - Utvecklingen av blodkroppar, omfattar:

  • [Erytropoesen - Bildandet av röda blodkroppar. De flesta celler som tillhör erytropoesen är relativt lätta att känna igen morfologiskt. Erytrocyternas progenitorceller sitter i benmärgen och utvecklas till kärnlösa, deformerbara, hemoglobininnehållande erytrocyter vars huvudfunktion är att transportera syrgas. En minskning av erytrocyter i blodet kallas anemi, en ökning kallas polycytemi. Förändringar i cellens storlek (mikrocytär, makrocytär) eller hemoglobinhalt (hypokrom, hyperkrom) tyder på störning i bildningen av erytrocyter. Hos vuxna sker erytropoesen framförallt i de korta- och platta benens benmärg. Blodbildningen kan ökas vid behov för att kunna kompensera för t.ex. en kronisk blodförlust, förutsatt att det finns tillräckliga blodbildningsresurser kvar.]
  • [Granulopoesen - Bildandet av vita blodkroppar. Celler i granulopoesen kan särskiljas morfologiskt genom att de innehåller granula. Granulocyter räknas till det medfödda immunförsvaret och är särskilt aktiva i försvaret mot bakterier, svampar och parasiter.]
  • Trombocytopoesen - Bildandet av blodplättar. Cellerna som ingår, megakaryocyter och trombocyter är lätta att känna igen i utstryk.

Hematopoes

Hematopoesens stamceller

Hematologiska neoplasier

Lymfoida neoplasier

Myeloida neoplasier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hematopoes_och_hematologiska_neoplasier/Hematopoes_och_hematologiska_neoplasier Filename: Definitioner.html ChapterId: 1726 SectionId: ChapterGroupId: 358