Hematologi > Hematopoes och hematologiska neoplasier

Hematopoes och hematologiska neoplasier

Översikt

Definitioner

Hematopoes

Multipotenta hematopoetiska stamceller - Blodceller utvecklas från multipotenta hematopoetiska stamceller i benmärgen. Stamcellerna utgör en väldigt liten andel av cellerna i benmärgen (ca 0,5%) och många andra celltyper är viktiga för hematopoesen genom att skapa en lämplig mikromiljö. Bland annat stromat, bestående av bindvävsceller. Multipotenta hematopoetiska stamceller differentieras till:

  • Lymfoida progenitorceller → Differentierar till B-lymfocyter, T-lymfocyter och NK-celler
  • Myeloida progenitorceller → Differentierar till antingen erytrocyter, mastceller, granulocyter, monocyter eller megakaryocter

Progenitorcellerna utvecklas vidare till prekursorceller. Cellerna är då determinerade att bilda en särskild typ av blodcell. Vid ökat antal omogna prekursorceller i blodet pratar man om vänsterförskjutning. Orsaken till detta är ett ökat behov av celler (t.ex. ökat aktivitet av granulocyter vid akut inflammation)

Varje dygn bildas 1300 miljarder röda och vita blodceller i benmärgen för att ersätta blodceller som kasseras. Stamcellerna är upp till 95 % i inaktiv form och är på så sätt mindre utsatta för genskador. Nivån av stamceller hålls konstant genom att det vid varje stamcellsdelning bildas en progenitorcell och en stamcell. Differentiering till antingen en lymfoid progenitorcell eller en myeloid progenitorcell sker tidigt i hematopoesen. Dessa fortsätter sedan att differentieras i ett samspel med linjespecifika cytokiner.

Hematopoesens stamceller

Hematologiska neoplasier

Lymfoida neoplasier

Myeloida neoplasier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hematopoes_och_hematologiska_neoplasier/Hematopoes_och_hematologiska_neoplasier Filename: Hematopoes.html ChapterId: 1726 SectionId: ChapterGroupId: 358