Hematologi > Hematopoes och hematologiska neoplasier

Hematopoes och hematologiska neoplasier

Översikt

Blodet består till 45% av cellkomponenter och till 55% av plasma. Blodet styr en mängd funktioner i kroppen så som syrgastransport, temperaturreglering och immunförsvar. Blodceller bildas i benmärgen och kan delas in i olika grupper beroende på morfologi och funktion.

Definitioner

Hematopoes

Hematopoesens stamceller

Hematologiska neoplasier

Lymfoida neoplasier

Myeloida neoplasier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hematopoes_och_hematologiska_neoplasier/Hematopoes_och_hematologiska_neoplasier Filename: Oversikt.html ChapterId: 1726 SectionId: ChapterGroupId: 358