Hematologi > Hemokromatos

Hemokromatos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

 • [Livsstilsförändringar
  • Undvik t.ex. kött och lever eller annan järnrik kost]
 • [Flebotomi utgör den primära behandlingen
  • 1-2 flebotomier/vecka - Görs till man uppnår normal järnmättnad och därefter underhållsbehandlng med flebotomi 3-4 gånger per år
  • Vid varje flebotomi tappas ca 500 ml blod hos män och 400ml hos kvinnor → Avlägsnar ca 250 mg järn]
  • Flebotomierna kan även ske på blodcentral
 • [Järnbindande läkemedel (används mycket sällan) - Ökar utsöndringen av järn i urinen.
  • Deferoxamin - Bäst effekt på inlagring i levern
  • Eller/och deferipron - Bäst effekt på inlagring i myokard]

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemokromatos/Hemokromatos Filename: Behandling.html ChapterId: 1703 SectionId: ChapterGroupId: 362