Hematologi > Hemokromatos

Hemokromatos

Översikt

Termen hemokromatos används i de flesta fallen för att beskriva ärftlig hemokromatos. Vid detta tillstånd orsakar en defekt i HFE-genen ökad järninlagring i olika organ (t.ex. lever och pankreas) vilket med tiden destruerar dessa. Eftersom hemokromatos har en långsam och ofta asymptomatisk sjukdomsutveckling så upptäcks sjukdomen först vid avancerat organengagemang. Förhöjd transferrinmättnad, S-ferritin och konstaterad HFE-mutation säkerställer diagnosen. Om behandling inleds innan levercirros uppstått orsakas ingen organskada och patienten uppnår normal medellivslängd.

Bra film om hemokromatos (9:46 min)

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemokromatos/Hemokromatos Filename: Oversikt.html ChapterId: 1703 SectionId: ChapterGroupId: 362