Hematologi > Hemokromatos

Hemokromatos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

  • [Om behandling inleds innan levercirros uppstått orsakas ingen organskada och patienten uppnår normal medellivslängd]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Hemokromatos/Hemokromatos Filename: Prognos.html ChapterId: 1703 SectionId: ChapterGroupId: 362