Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

CVID

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Immunoglobuliner spelar en viktig roll för immunförsvarets förmåga att försvara oss mot patogener. Patienter med CVID utvecklar därför sällan uttalade inflammationssymptom, istället ses en mer diffus sjukdomsbild med t.ex. trötthet. Patienterna drabbas oftast av bakteriella luftvägsinfektioner, t ex sinuit, purulent otit, pneumoni och konjunktivit orsakade av pneumokocker, H. influenzae och Moraxella. Dessa infektioner leder till skador på bronkerna i form av bronkiektasier, vilket predisponerar för vidare infektion av andra bakterier, t.ex. S. aureus och Pseudomonas.

CVID predisponerar även för

  • Tarminfektioner
  • Artrit
  • CNS-infektioner
  • Sepsis

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/CVID Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 913 SectionId: ChapterGroupId: 46