Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Neutropen feber

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Neutropeni och temperatur ≥ 38,5° eller ≥ 38,0° > 1 timma
  • Blododling - Feber hos neutropena kan bero på infektion med ett brett spektrum av olika patogener. Viktigt att odla och försöka hitta bakomliggande orsak
  • Fortsatt utredning med övrig provtagning och eventuell bilddiagnostik skall göras efter insättande av bredspektrumantibiotika
[OBS! Vid misstanke om neutropen sepsis ska blododling och bredspektrum antibiotika med baktericid verkan sättas in omedelbart ]

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Neutropen_feber Filename: Diagnostik.html ChapterId: 916 SectionId: ChapterGroupId: 46