Hematologi > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Sekundär immunbrist

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

[Splenektomerade patienter (Aspleni)

I mjälten finns makrofager och B-celler som är mycket bra på att ta hand om kapslade bakterier. Denna förmåga finns i stort sett inte i levern och i andra lymfknutor. Dessutom är mjälten ett mycket specialiserat immunologiskt organ där IgM-antikroppar och minnesceller mot kapslade bakterier finns. Vid splenektomi ökar därför risken för infektioner med kapslade bakterier. Splenektomerade patienter vaccineras mot meningokocker samt pneumokocker (vissa landsting vaccinerar även mot HiB, saknas nationell konsensus). Vid akut splenektomi påbörjas vaccination tidigast 2 veckor efter ingreppet. Vid elektiv splenektomi ska vaccinationen vara avklarad senast 2 veckor innan operationen. ]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Sekundar_immunbrist_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 915 SectionId: ChapterGroupId: 46