Hematologi > Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Behandlingen varierar beroende på i vilket stadie patientens sjukdom befinner sig. Vid kronisk fas är målet att förhindra övergång till accelerad fas.

Symptomatisk behandling

  • Hydroxyurea - Sänker leukocyttalen. Används framförallt då botande behandling inte är aktuellt (t.ex. äldre)

Tumörreducerande behandling

  • [Tyrosinkinashämmare (t.ex. Imatinib/Glivec) - Hämmar den ökade tyrosinkinasaktiviteten som fusionsgenen BCR-ABL leder till. Prognosen har förbättrats avsevärt sedan läkemedlet börjat användas. Ofta en "tillsvidarebehandling"]
  • Allogen stamcellstransplantation - Enda botande behandlingen. Bör övervägas vid accelererad fas som inte svarar på imatinibbehandling samt vid blastkris.

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1692 SectionId: ChapterGroupId: 355