Hematologi > Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

[Orsaken till sjukdomen är i 95% av fallen en specifik kromosomavvikelse med en translokation mellan kromosom 9 och 22, den så kallade Philadelphiatranslokationen t(9:22), som ger upphov till en fusionsgen som kallas BCR-ABL.] Denna ökar tyrosinkinasaktiviteten kraftigt vilket gör att cellerna inte kan utvecklas vidare utan stannar i mognad och ökar i antal. Vid KML finns celler i olika mognadsstadier. I perifert blod uppstår leukocytos med framförallt segmentkärniga neutrofiler. I benmärgen kan man se en ökad cellularitet. Sjukdomen drabbar endast förstadier till monocyter och granulocyter medan resterande myeloiska celler inte drabbas alls.

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1692 SectionId: ChapterGroupId: 355