Hematologi > Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

  • Kronisk fas - De flesta patienterna (över 90%) är i den här fasen när de diagnosticeras. Med behandling kan vidareutveckling till övriga faser ibland undvikas. Pågår oftast i 3-5 år.
  • Accelererad fas - Ökning av symptom och ökning av mängd blaster i blodet. Pågår ofta i ca 1 år.
  • Blastkris - Mer akut fas av sjukdomen. Detta innebär att mogna celler omvandlas till omogna celler vilket ger upphov till akut leukemi. Detta beror på att nya mutationer har tillkommit och tillståndet är mycket allvarligt. Mängden blaster är vid blastkris så hög att kroppen inte klarar av det. Ger en sjukdomsbild som påminner om akut myeloisk leukemi eller akut lymfatisk leukemi. Dålig prognos med medianöverlevnad på 3-6 månader

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_ Filename: Stadieindelning.html ChapterId: 1692 SectionId: ChapterGroupId: 355