Hematologi > Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

[De initiala symptomen vid KML är ofta ospecifika (trötthet, svaghet, viktnedgång). Sjukdomen upptäcks relativt ofta en passent på grund av stegrat LPK. Ibland är det första symptomet smärta i buken p.g.a. splenomegali.

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_/Kronisk_myeloisk_leukemi__KML_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1692 SectionId: ChapterGroupId: 355