Hematologi > Kroniska myeloproliferativa sjukdomar

Essentiell trombocytos

Översikt

Definitioner

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [ASA - Om ingen kontraindikation eller om TPK < 1500 x 109/L, vid högre TPK ökad blödningsrisk!
  • Benmärgshämmande behandling - Om TPK > 1500 x 109/L
    • Hydroxyurea - Används för att behandla patienter med förhöjd risk för tromboembolisk händelse
    • Interferon - Används istället för hydroxyurea vid graviditet eller för yngre patienter]

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Kroniska_myeloproliferativa_sjukdomar/Essentiell_trombocytos Filename: Behandling.html ChapterId: 1694 SectionId: ChapterGroupId: 349