Hematologi > Lymfom

Lymfom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Högmaligna lymfom är lättare att bota än lågmaligna. Detta beror på att cytostatika påverkar delande celler. Högmaligna lymfom har hög cellproliferation och därför bättre effekt av cytostatika.] De flesta typer av lymfom behandlas med:

  • Cytostatika
  • Ibland strålning

Hur behandlingen är upplagd kan dock variera stort beroende på lymfomtyp.

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Lymfom Filename: Behandling.html ChapterId: 1695 SectionId: ChapterGroupId: 351