Hematologi > Lymfom

Lymfom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

[Andra tillstånd med förstorade lymfkörtlar

Det är normalt att ha lite stora lymfnoder efter infektion, de brukar försvinna efter 4-6 veckor men kan vara kvar permanent. Maximalt antal noder brukar ses i 3-årsåldern.

  • Lymfadenopati - Generell lymfkörtelförstoring, ofta på grund av infektion
    • Akut lymfadenit - Förstorade lymkörtlar på grund av infektion
  • Granulomatös lymfadenit – Granulom som kan vara nekrotiserande eller icke-nekrotiserande. Ett nekrotiserande granulom tyder på tuberkulos.]
  • [Metastaser – Från olika typer av cancer. Ibland är primärtumören okänd (CUP).]

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Lymfom Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 1695 SectionId: ChapterGroupId: 351